TEMBELLİK MANİFESTOSU

|
Bu manifesto tarafımdan yazılmıştır. Bir tembelin nasıl bir zahmete girip bu kadar düşünerek bu yazıyı kaleme aldığını varın siz düşünün.
1. Bir tembel, bu meziyetini diğer insanlardan asla saklamaz. Saklanmak, olmadığı biri gibi görünmek, kendini hamarat saydırmak ya da tembelliğinden utanmak kabul edilebilir bir şey değildir. Böylelerinin asla ve asla aramızda yeri yoktur. Eğer bu tür bir tembel ya da tembel olduğunu sandığınız biri varsa çevrenizde mutlaka ihbar ediniz.
Tembel, sahip olduğu tembellik yeteneklerini doğal bir davranış olarak sergiler. Bu davranış kendini çok uzaklardan ve net bir şekilde belli eder. Tembel insan görüntüsüyle kendini açık eder.
Kesin suretle yapılmaması gereken bir şeydir, insanlar tembel olduğumuzu fark etsin diye fazladan çaba göstermek. Kendiliğinden anlaşılması beklenmelidir. Eğer bir çaba içine girilmişse tembellik vasıfları yitirilmiş demektir.
2. İşten kaçmak birincil görevdir. Eğer bulunduğunuz ortamda yapılması gereken bir iş varsa oradan göze görünmeden, gürültü patırtı etmeden uzaklaşınız. Eğer bu imkânınız yoksa fiziksel bir neden bularak kendinizi kurtarınız. Eğer bu da mümkün değilse Madde dörde bakınız.
İşten kaçmayı başarmak sıradan bir zaferdir. İnsanlara bunu kabul ettirmeniz gerekir. Öyle ki artık herhangi bir iş için insanlar size teklifte, ricada, ısrarda bulunamasınlar. Zorlu bir süreç olduğu kesin ama sabırlı olarak bu da aşılabilir.
3. Bir tembel evlilik kurumundan ya tamamen uzak durmalıdır, ki onca sorumluluk tembelin hayatını çekilmez kılabilir, ya da hamarat, çalışkan bir eş bulmalıdır, ki bu eş tembelin yerine düşünmek isteyecek kadar bile istekli olmalıdır.
Ev işlerinde müşterek yaklaşımla ilgili hükümler reddedilmelidir. Bu konuda yazılan kitaplar, köşe yazıları ve diğer tüm dokümanlar imha edilmek suretiyle ortadan kaldırılmalıdır.
4. Tembellik yalnız başına yeterli bir meziyet değildir. Buna ek olarak tembel, aynı zamanda unutkan ya da sakar da olmalıdır. Unutkanlık kronikleştiğinde insanların beklentiler azalacak ve sakarlıkta devamlılık sağlandığında insanlar size iş buyurmaktan çekinecektir. Bu size daha geniş bir yaşam alanı ve zamanı sağlayacaktır.
6. Uyku tembelin ilacıdır. Sıklıkla dâhili ve harici kullanıma başvurulmalıdır. Zaman ve mekân kavramaları, söz konusu uyku olduğunda göz ardı edilmelidir. Rahat bir yatakla bir sandalye üstü, sıcak bir odayla soğuk bir bekleme salonu, yumuşak bir zeminle taş bir kaldırım arasında fark gözetilmemelidir.
7. Tembel, hayatını idame ettirmek için seçeceği mesleğe çok dikkat etmelidir. Aksiyonu düşük, sıkıcı, güç gerektirmeyen işler birincil tercih olmalıdır. Mümkünse babadan zengin olunmalıdır.
8. Yapılacak spor seçiminde de azami dikkat sarf edilmelidir. Bir tembel için en ideal spor satrançtır. Bedensel güç gerektiren sporlar tercih edilmemelidir. Aksi durumda futbolda hücum oyuncusu ( koşmamak kaydıyla, tek vuruşla sonuca giden), basketbolda “bench” görevlisi (!), atletizmde malzemeci olmakla yetinilmelidir. Yüzmeden kesinlikle uzak durulmalıdır. Güneşlenmek konusunda bir sınır yok elbette.
9. Kültürel etkinliklerde sinema, tiyatro uygundur, tercih edilebilir. Kitap okumak, eğer okunacak kitaplar kısa ve hafifse kabul edilebilir. Ellerin yorulmasına neden olacak kalın kitaplardan kaçınılmalıdır.
10. Tembel bir insan bu manifestoyu okuma zahmetine katlanmayacaktır. Bu sebeple bu manifesto hükümsüzdür.

3 Fikir:

kırmızı bandana Says:
25 Ocak 2011 07:36

:) Çok beğendim

Bahadır Ozbutun Says:
26 Ocak 2011 11:49

Teşekkür ederim... Çok incesiniz...

it's my life Says:
3 Şubat 2011 03:47

yapılacak bir görevim vardı ondan kaçıp daha kolay olan bu yazıyı okuma eylemini yaptığım için manifestoyu hükümsüz saymıyorum.:)

Yorum Gönder